About

Vrouw met baard is een platform waar beginnende kunstenaars en ontwerpers hun werk tonen.

Vrouw met baard bejubelt de relevantie van het irrelevante, toont de schoonheid van het wanstaltige en roept op tot algehele tweeslachtigheid.


Vrouw met baard
Voorstraat 92
3512 AV Utrecht
The Netherlands
+316 42344923
info@vrouwmetbaard.nl

Vrouw met baard is een initiatief van Thomas Boerboom: www.thomasboerboom.nl

About